Stafi i Mësimor

Drejtimi i Shkollës TIK “HERMANN GMEINER”, është i përbashkët me përfaqësues të posaçëm austriak.

Kualifikimet dhe kompetencat profesionale dhe pedagogjike të mësuesve do të jenë vendimtare për cilësinë e shërbimit arsimor profesional të shkollës.

Stafi i shkollës është i përzgjedhur më kujdes nën drejtimin e specialistëve austriakë të fushës përkatëse. Ai do të nënshtrohet trajnimeve fillestare por edhe të vazhdueshme për tu përditësuar me të rejat më të fundit në fushën e TIK.