Misioni dhe Organizimi

  • Programet e shkollës  TIK “HERMANN GMEINER”, bazohen tek modeli dhe profili i shkollës austriake, në përgatitjen e programuesve në informatikë;
  • Profili i shkollimit është pretendues dhe i përshtatshëm për nxënësit që kanë përfunduar me rezultate të mira dhe shumë të mira shkollat 9 vjeçare;