Filluan Regjistrimet per vitin shkollor 2018-2019

 Njoftim    

Shkolla e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit  “Hermann  Gmeiner”  Tiranë njofton se rregjistrimet per vitin shkollor 2018-2019 fillojne me date 01.08.2018. Dokumentet e aplikimit jane:

1. Fotokopjo e noterizuar e Defteses se Lirimit,e cikluar ne DAR/ZA,

2. Certifikate personale me fotografi ose fotokopjo te kartes se identitetit,

3. Kerkese per rregjistrim.